W ramach specjalizacji Prawo administracyjne nasza Kancelaria zapewnia:

  • doradztwo prawne w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego oraz postępowania sądowoadministracyjnego 
  • przygotowywanie wniosków, odwołań, skarg do sądu administracyjnego, zażaleń oraz pozostałych dokumentów
  • reprezentowanie Klientów przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym