W ramach specjalizacji Prawo cywilne nasza Kancelaria zapewnia:

  • doradztwo prawne w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontraktów
  • negocjowanie i sporządzanie umów, porozumień, ugód, listów intencyjnych
  • windykację należności
  • odszkodowania
  • dokonanie analizy prawnej projektów umów oraz opiniowanie ich postanowień pod kątem prawidłowego zabezpieczenia interesów Klienta
  • doradztwo prawne w zakresie wykonywania umów handlowych, porozumień biznesowych, regulaminów, procedur, projektów biznesowych
  • reprezentowanie Klientów przed sądami w sprawach z zakresu prawa cywilnego