W ramach specjalizacji Prawo migracyjne nasza Kancelaria zapewnia:

  • doradztwo prawne w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej
  • doradztwo prawne w zakresie legalizacji zatrudnienia cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • doradztwo prawne w zakresie procedury udzielania statusu uchodźcy
  • reprezentowanie Klientów przed organami administracji i sądami administracyjnymi w zakresie prawa migracyjnego