Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/sosnowsk/public_html/www/templates/annas_011/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/sosnowsk/public_html/www/templates/annas_011/html/modules.php on line 36

W ramach specjalizacji Prawo oświatowe nasza Kancelaria zapewnia:

  • doradztwo prawne z zakresu prawa oświatowego niezbędne w zarządzaniu szkołami, przedszkolami oraz innymi placówkami oświatowymi, w tym w sprawach z zakresu zatrudniania i zwalniania nauczycieli (na podstawie Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy) i pracowników administracyjnych, awansu zawodowego nauczycieli, kształcenia i dokształcania nauczycieli, kwalifikacji zawodowych nauczycieli
  • przygotowywanie oraz opiniowanie dokumentów związanych z funkcjonowaniem szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowych, w tym regulaminów, statutów, instrukcji i procedur szkolnych i przedszkolnych 
  • sporządzanie i weryfikację umów, porozumień i innych dokumentów prawnych związanych z działalnością placówek oświatowych 
  • weryfikację prawidłowości prowadzenia dokumentacji oraz reprezentowanie szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych podczas postępowań kontrolnych
  • reprezentowanie Klientów przed sądami i innymi organami w sprawach z zakresu prawa oświatowego