Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/sosnowsk/public_html/www/templates/annas_011/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/sosnowsk/public_html/www/templates/annas_011/html/modules.php on line 36

W ramach specjalizacji Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych nasza Kancelaria zapewnia:

  • doradztwo prawne w sprawach z zakresu indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy
  • sporządzanie oraz weryfikowanie dokumentów związanych z nawiązaniem oraz rozwiązaniem stosunku pracy, w tym umowy o pracę, informacje o warunkach zatrudnienia, umowy zlecenia, kontrakty menedżerskie, wypowiedzenia umów o pracę, umowy o zakazie konkurencji, umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej, wypowiedzenia i porozumienia zmieniające, porozumienia dotyczące przejęcia pracowników
  • opracowywanie oraz weryfikowanie obowiązujących u pracodawcy regulaminów, w tym regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, regulaminu przyznawania nagród i premiowania, obwieszczeń o systemach i rozkładach czasu pracy, układów zbiorowych pracy, informacji o równym traktowaniu w zatrudnieniu, procedur i innych aktów wewnątrzzakładowych
  • weryfikację prawidłowości prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz reprezentowanie przedsiębiorców podczas kontroli organów państwowych, w tym kontroli PIP czy kontroli ZUS
  • udział w procesie przeprowadzania zwolnień grupowych 
  • udział w procesach restrukturyzacyjnych pracodawcy, leasing pracowniczy
  • doradztwo prawne w sprawach z zakresu oświatowego prawa pracy i zatrudniania cudzoziemców
  • reprezentowanie pracowników i pracodawców przed sądami w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych