W ramach specjalizacji Prawo rodzinne i opiekuńcze nasza Kancelaria zapewnia:

  • doradztwo prawne w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego 
  • sprawy o rozwód, separację i unieważnienie małżeństwa
  • sprawy związane z małżeńskim ustrojem majątkowym, tj. ustawowym i umownym ustrojem majątkowym
  • sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi
  • sprawy o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej
  • sprawy dotyczące wykonania kontaktów z dzieckiem
  • sprawy alimentacyjne
  • sprawy związane z ubezwłasnowolnieniem
  • reprezentowanie Klientów przed sądami we wszystkich instancjach w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego