W ramach specjalizacji Prawo telekomunikacyjne, mediów i technologii nasza Kancelaria zapewnia:

  • doradztwo prawne na rzecz podmiotów prowadzących działalność telekomunikacyjną i medialną
  • doradztwo prawne w sprawach z zakresu umów wdrożeniowych systemów informatycznych
  • doradztwo prawne z zakresu pozyskiwania koncesji oraz zezwoleń
  • sporządzanie i weryfikację umów, porozumień, regulaminów, instrukcji, procedur i innych dokumentów prawnych związanych z działalnością telekomunikacyjną,  mediów i systemów informatycznych
  • monitorowanie i analiza zmian w przepisach prawnych oraz określenie ich wpływu na działalność przedsiębiorcy
  • negocjowanie umów i porozumień biznesowych 
  • doradztwo prawne w zakresie ochrony danych osobowych, tajemnicy telekomunikacyjnej, ochrony konsumentów, praw autorskich i pokrewnych
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniu  przed organami administracji oraz w postępowaniu sądowo-administracyjnym